Predicaat Excellente School voor havo en vwo Lek en Linge

Erkenning door Onderwijsinspectie bekroning voor jarenlange inzet

Het is feest op Lek en Linge, openbare regionale schoolgemeenschap voor Culemborg en Geldermalsen. De afdelingen havo en vwo van Lek en Linge Culemborg hebben zojuist voor drie jaar het predicaat Excellente School toegekend gekregen. Een formidabele prestatie, want excellente scholen zijn uiterst dun gezaaid.

“Open en stimulerende schoolcultuur”, “Veilig en respectvol leerklimaat” en “Álle leerlingen profiteren van de mogelijkheden en kansen”. Het zijn enkele lovende reacties in het juryrapport dat de toekenning vergezelt. Een zichtbaar ontspannen Joost van Rijn, directeur-bestuurder van Lek en Linge, laat het nog maar eens goed op zich inwerken. “Dit is een bijzondere bekroning voor de inspanningen die we al jaren leveren. En met ‘we’ bedoel ik dus niet alleen onze medewerkers, maar zeker ook de ouders en onze leerlingen. Want een dergelijk resultaat bereik je enkel als je met zijn allen er de schouders onder zet.”

Een excellente school, zo luidt de definitie van de Inspectie van het Onderwijs onder wie het predicaat sinds 2015 valt, ‘is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.’

Hóe bijzonder deze kwalificatie is, blijkt uit de cijfers. Nederland telt 700 scholen voor voortgezet onderwijs, met bij elkaar 4000 afdelingen. Hooguit 80 van die afdelingen, twee procent, wordt als ‘excellent’ aangemerkt. Wat de jury ook aanspreekt in Lek en Linge is de ‘verbetercultuur’. Van Rijn: “Wij zien altijd een uitdaging om iets beter te doen. Het gaat er om de leerling alles te bieden om zo het beste uit ieder kind te halen. Dat houdt je scherp.”

Lek en Linge mag zich drie jaar Excellente School noemen. Dan begint de procedure opnieuw. Van Rijn heeft zich ten doel gesteld om met Lek en Linge de komende jaren nóg een kwaliteitsslag te maken. “Uit een eerder rapport van de inspectie blijkt dat we met zowel vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen als met ons vmbo in Culemborg op de goede weg zijn. Het is onze ambitie om over drie jaar met al onze afdelingen het predicaat Excellente School te mogen ontvangen. Excellent onderwijs is immers goed voor leerlingen!”

Lek en Linge

Leave a Reply