• Verschil tussen economie en bedrijfseconomie

Wat is het verschil tussen de vakken economie en bedrijfseconomie (BECO)?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld als een leerling zijn profiel gaat kiezen. Huiswerkbegeleiding Culemborg legt het verschil uit tussen de vakken economie en bedrijfseconomie en helpt je daarmee de juiste keuze te maken.

Wat is het vak economie?

Economie is een vak dat zich voornamelijk focust op economische vraagstukken. Je bekijkt de economie van een heel land; de inkomsten en uitgaven van de overheid, de oorzaken van werkloosheid, het voorkomen van inflatie en het gedrag van consumenten. Het gevangenendilemma, vraag- en aanbod en andere aspecten van de micro economie zullen ook voorbij komen. Het doel van het vak economie is dan ook om je te leren hoe de economie werkt. Je kijkt naar de samenhang tussen groepen zoals consumenten, bedrijfsleven, banken, overheid en buitenland.

Wat houdt het vak bedrijfseconomie in?

Bedrijfseconomie legt meer de focus op individuele bedrijven. Je kijkt naar wat er binnen een organisatie gebeurt; hoe werkt een onderneming, de balans, de winst- en verliesrekening en  je leert rekenen met hypotheken. Daarnaast zullen marketing, strategie en organisatie van bedrijven aan bod komen. Het doel van BECO is om te kijken naar waarom ondernemingen kunnen bestaan en hoe deze ondernemingen functioneren.

Moeite met economie of bedrijfseconomie? Bijles helpt!

Heb jij moeite met het vak economie of bedrijfseconomie? Met bijles begeleiden we je individueel op het gebied van economie of bedrijfseconomie. Naast uitleg van de stof besteden we ook aandacht aan jouw planning, leerstrategieën en oefen je met extra opdrachten om beter in het vak te worden.